Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Góc anh ngữ chuyên ngành

Các thuật ngữ Y học căn bản liên quan đến các chuyên khoa13/01/2017 23:15:54

Các chuyên khoa

 1. Surgery: ngoại khoa
 2. Internal medicine: nội khoa
 3. Neurosurgery: ngoại thần kinh
 4. Plastic surgery: phẫu thuật tạo hình
 5. Orthopedic surgery: ngoại chỉnh hình. đn. orthopedics
 6. Thoracic surgery: ngoại lồng ngực
 7. Nuclear medicine: y học hạt nhân
 8. Preventative/preventive medicine: y học dự phòng
 9. Allergy: dị ứng học
 10. An(a)esthesiology: chuyên khoa gây mê
 11. Andrology: nam khoa
 12. Cardiology: khoa tim
 13. Dermatology: chuyên khoa da liễu
 14. Dietetics (and nutrition): khoa dinh dưỡng
 15. Endocrinology: khoa nội tiết
 16. Epidemiology: khoa dịch tễ học
 17. Gastroenterology: khoa tiêu hóa
 18. Geriatrics: lão khoa. đn. gerontology
 19. Gyn(a)ecology: phụ khoa
 20. H(a)ematology: khoa huyết học
 21. Immunology: miễn dịch học
 22. Nephrology: thận học
 23. Neurology: khoa thần kinh
 24. Odontology: khoa răng
 25. Oncology: ung thư học
 26. Ophthalmology: khoa mắt
 27. Orthop(a)edics: khoa chỉnh hình
 28. Traumatology: khoa chấn thương
 29. Urology: niệu khoa
 30. Outpatient department: khoa bệnh nhân ngoại trú
 31. Inpatient department: khoa bệnh nhân ngoại trú

Lưu ý: – Tên các chuyên khoa thường tận cùng bằng những hậu tố sau:

-logy

-iatry

-iatrics

                                                                                                                     

                                                                                      GV sưu tầm: Nguyễn Thị Lê