Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Hợp tác quốc tế

Lớp Tiếng Anh Chuyên Ngành Nâng Cao Dành Cho Sinh Viên Điều Dưỡng13/01/2017 22:08:44

Nhà trường sẽ tổ chức lớp tiếng Anh nâng cao miễn phí cho Sinh viên Điều dưỡng năm cuối do Cô Dorothy_Điều dưỡng tại Mỹ giảng dạy trong 4 tuần dự kiến khai giảng vào cuối tháng 11/2016 với số lượng 20 SV.

Khoa Điều dưỡng thông báo để các sinh viên có khả năng tiếng Anh tốt đăng ký tham gia khoá học. Khoa sẽ tổ chức kiểm tra tiếng Anh các sinh viên đăng ký để chọn 20 em tham gia khoá học.

Lớp trưởng các lớp K19YDD 1,2,3 và K20YCD lập danh sách các SV đăng ký theo lớp (kèm số điện thoại & địa chỉ email) và gửi về cho cô Hoàng Ngọc Hà trước ngày 06/09/2016.

Mọi thông tin liên hệ:
Hoàng Ngọc Hà
SĐT: 0973 677 535 - 01215423635
Email: hoangngocha91@gmail.com