Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Lịch học - Lịch thi

LỊCH VÀ DANH SÁCH THI THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 2 KHỐI LỚP K22YDD05/12/2018 07:45:38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA ĐIỀU DƯỠNG


                                                               KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 2

                                                                                    HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2018-2019

KHỐI LỚP K22YDD (184 SINH VIÊN)


* Thời gian thi : Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 08/12/2018.
                        Buổi chiều từ 13h00 đến 18h00 ngày 08/12/2018.
                        Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 ngày 09/12/2018.


* Địa điểm thi: phòng Thực hành 403, 404 - 03 Quang Trung
* Hình thức thi: Chạy trạm: gồm 5 trạm, 5 quy trình; mỗi quy trình có 7 phút thực hiện;

Sơ đồ trạm được dán trước cửa mỗi phòng, sinh viên quan sát sơ đồ trạm trước khi vào phòng thi và di chuyển đến trạm khác theo sơ đồ sau hiệu lệnh hết giờ.

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra kĩ ngày giờ thi, đến trước giờ thi (theo danh sách kèm theo) ít nhất 15 phút

          Sinh viên giữ gìn vệ sinh, trật tự trong thời gian chờ vào phòng thi