Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Nghiên cứu khoa học

THỐNG KÊ Y HỌC, CÁCH SẮP XẾP VÀ TỔ CHỨC SỐ LIỆU01/06/2017 14:47:49

Một số bạn sinh viên khi bắt tay vào làm khóa luận tốt nghiệp hay một số bạn muốn làm nghiên cứu khoa học khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhiều bạn không biết sử dụng phương pháp gì cho ý tưởng của mình, vậy làm thế bào để có một bài khóa luận hay một nghiên cứu khoa học tốt? Trước hết chúng ta phài hiểu rõ vè các phương pháp nghiên cứu khoa học. Mời các bạn tham khảo bài viết "Phương pháp thống kê Y học" ở links tài liệu đính kèm.