Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Tài liệu học tập

Phát hiện và điều trị tiền ĐTĐ 17/10/2018 22:50:34

Phát hiện và điều trị tiền ĐTĐ - Hướng tiếp cận tích cực dự phòng hoặc làm chậm xuất hiện bệnh ĐTĐ type 2

PGS.TS Hoàng Trung Vinh

Học Viện Quân Y

- Dương Thị Ngọc Bích-