Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Thông báo

DANH SÁCH DỰ LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 6/201811/06/2018 08:06:17

THÔNG BÁO

( V/v SV K19. K20YDD và K20. K21YCD nhận bằng Tốt nghiệp   )

 

SV K19. K20YDD và K20.K21YC  làm lễ nhận bằng tốt nghiệp tại HT 613 - 03 Quang Trung thực hiện các yêu cầu sau :

1.  Sáng và chiều thứ 2 từ 7h30 đến 15h30 ngày 11/6/2018 sinh viên đến VP Khoa nhận áo, mũ tốt nghiệp

2.   Thời gian làm lễ phát bằng bắt đầu từ 17h00 ngày 11/6/2018 tại Hội trường 613 /03 Quang Trung. 

3.  Sinh viên đến trước 20 phút để ổn định chỗ ngồi.

4. Danh sách và vị trí ngồi đính kèm file bên dưới

 

                            Untitled