Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Thông báo

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ NGỒI NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP 09/06/202008/06/2020 09:53:17

Dưới đây danh sách và vị trí ngồi nhận bằng tốt nghiệp của sinh viên khoa Điều Dưỡng lúc 13h00 ngày 09/06/2020. Trong File có 2 sheet, sheet đầu tiên là danh sách sinh viên được phân theo nhóm và số thứ tự, sheet thứ hai là vị trí ngồi của mỗi nhóm. Các bạn sinh viên đến đúng giờ ngồi theo đúng nhóm và thứ tự đã được phân.