Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Thời khóa biểu

Lịch thực tập bệnh viện K19YDD đợt 217/12/2016 16:55:38

Danh sách chia nhóm thực tập bệnh viện K19YDD đợt 2:

-     Thời gian: 1 tháng, buổi sáng, thứ 2 đến thứ 7, từ ngày 26/12/2016 - 20/1/2017. Sinh viên được nghỉ Tết dương lịch ngày 02/01/2017.

Môn học

Khoa thực tập

tuần 22,23

26/12/16-

7/1/17

tuần 24,25

9/1-

20/1/17

GV HƯỚNG DẪN

Phục hồi chức năng

REM 400

PHCN_BV Đà Nẵng

1

7

Nguyễn Thị Thảo

Phạm Thị Huệ

PHCN_BV C

2

8

Nguyễn Thị Xuân Lộc

 Phạm Thị Thảo

PHCN_BV PSN

3

9

Trần Thị Kim Khuê

Đoàn Nữ Nga My

PHCN_BV 199

4

10

Trần Thị Thu Hương

Phan Thị Hằng

Ngôn ngữ trị liệu- BV PHCN ĐN

5

11

Hồ Thị Phúc

Tổn thương tủy sống- BV PHCN ĐN

6

12

Dương Thị Bình

Đd…người già 2

NUR 406

Nội Lão Khoa_BV C

7

1

Tô Thị Liên

Lê Thị Phượng

Nội tiết_BV C

8

2

Trần Thị Mỹ Hương

Hồ Thị Lan Vi

Nội tiêu hóa_BV C

9

3

Trần Thị Nga

Trương Thị Bé Em

Nội hô hấp_BV C

10

4

Phạm Nam Ngọc

Nội tim mạch_ BV ĐN

11

5

Nguyễn Thị Lê

Nguyễn Thị Bích Trâm

Nội TK CXK _BV ĐN

12

6

Phan Thị Bích Thuận

Nguyễn Thị Thúy