Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Thời khóa biểu

Lịch thực tập bệnh viện K20YCD đợt 217/12/2016 16:56:40

Danh sách chia nhóm thực tập bệnh viện K20YCD đợt 2:

-     Thời gian: 1 tháng, buổi chiều, thứ 2 đến thứ 7, từ ngày 26/12/2016 - 20/1/2017. Sinh viên được nghỉ Tết dương lịch ngày 02/01/2017.

 

Môn học

Khoa thực tập

tuần 22

26/12-

31/12

tuần 23

3/1-

7/1

tuần 24

9/1-

14/1

tuần 25

16/1-

21/1

GV HƯỚNG DẪN

Phục hồi chức năng

REM 400

PHCN_BV PSN

1

2

Trần Thị Kim Khuê

Đoàn Nữ Nga My

CSSK tâm thần

NUR 413

Tâm thần Nữ

2

1

Lê Quốc Thông

Dương Thị Ngọc Bích