Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Thời khóa biểu

Khung thời gian kế hoạch TTBV học kì II năm học 2017-201822/12/2017 10:31:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

      KHOA ĐIỀU DƯỠNG

                                                                                      Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

KHUNG THỜI GIAN KẾ HOẠCH THỰC TẬP BỆNH VIỆN

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

Nội dung: Sinh viên K20YDD, K21YCD, K21YDD, K22YDD, K22YCD, Liên thông dựa vào khung thời gian cụ thể cho từng đợt TTBV để đăng ký các môn học, tránh xảy ra tình trạng lịch học và lịch đi TTBV trùng nhau.

 

                                                                                        TBM THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG

                                                                                                          (đã ký)

 

                                                                                                     Hoàng Ngọc Hà