Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Thông tin điều dưỡng

Bệnh nhân mô phỏng_ standardized patients part 225/10/2018 17:09:33

   Có rất nhiều nghiên cứu đề cập đến hiệu quả của mô hình giáo dục có sử dụng  bệnh nhân mô phỏng trong đào tạo y khoa nói chung và điều dưỡng nói riêng. Chẳng hạn trong quá trình học tập với người bệnh chuẩn hóa (SPs) mang lại nhiều lợi ích bởi phương pháp này giúp cho người học có thể có sự tiếp cận một cách hiệu quả với những tình huống khó khăn, tinh tế đặt trong những mối quan hệ với các cá nhân như người bệnh, người nhà, nhân viên y tế khác, trong các vấn đề khó xử liên quan đến khía cạnh đạo đức. Người học có thể thực hành các kỹ năng cần thiết để quản lý các thách thức giao tiếp mà họ có khả năng gặp phải trong các tình huống chăm sóc bệnh nhân thực sự, ví dụ như người học có thể thực hành học cách tương tác với người bệnh bị khiếm thính trong bối cảnh có rào lớn cản về ngôn ngữ và có thể lập kế hoạch tiếp cận người bệnh để giáo dục sức khỏe cho người bệnh.

   Ngoài ra, việc sử dụng người bệnh chuẩn hóa và giảng dạy mang lại rất nhiều lợi ích. Bao gồm sự nhất quán trong các cuộc gặp gỡ lâm sàng, luôn đảm bảo sự phản hồi giữa giảng viên và sinh viên, giúp làm giảm sự lo lắng của sinh viên và có thể ghi hình lạinhững cuộc gặp gỡ giữa sinh viên và SPs.

   Sự phát triển của bệnh nhân chuẩn hóa bắt nguồn từ sự cần thiết phải cung cấp cho sinh viên các tình huống học tập có cấu nội dung cấu trúc cụ thể đòi hỏi sinh viên phải áp dụng kiến thức lâm sàng trong vào một cuộc gặp gỡ tương tự trên thực tế. Các trường hợp được thiết kế độc đáo để cho phép người học tương tác với bệnh nhân ở bất kỳ độ tuổi nào, với các tình trạng sức khỏe và các nền tảng văn hóa khác nhau.

                                                 SP%20mockup

   Việc sử dụng phổ biến mô hình bệnh nhân chuẩn hóa trong chăm sóc sức khỏe bao gồm các nội dung khai thác tiền sử, bệnh sử, luyện tập kỹ năng phỏng vấn, thăm khám thể chất, phân tích các dữ kiện sức khỏe, giáo dục và tư vấn bệnh nhân.Những nội dung này này có thể được điều chỉnh để đáp ứng các mục tiêu học tập được thiết lập cho một khóa học hoặc chương trình giảng dạy, đảm bảo rằng tất cả học sinh đều tham gia vào các hoạt động giảng dạy tương đương và cung cấp các đánh giá phù hợp, phản ánh chính xác về kết quả học tập của học sinh.

   Sự tương tác của học sinh với bệnh nhân chuẩn hóa tạo cơ hội cho một trải nghiệm toàn diện trong một môi trường an toàn nơi có thể mắc sai lầm và phản hồi để sửa lỗi mà không ảnh hưởng đến bệnh nhân.Môi trường học tập an toàn cho phép sinh viên phát triển niềm tin vào kiến thức lâm sàng trước khi trải nghiệm bệnh nhân thực tế.

   Các cuộc gặp gỡ của sinh viên với bệnh nhân chuẩn hóa có thể được ghi hình. Các video có thể được sử dụng nhằm giúp cho sinh viên có thể xem xét và đánh giá hiệu quả học tập của riêng họ.Các giảng viên cũng có thể sử dụng băng video để đánh giá thêm cho sinh viên.Các video đặc biệt hữu ích trong việc tư vấn cho mỗi sinh viên đang có sự thiếu hụt trong chăm sóc lâm sàng.Cuối cùng, băng video có thể được sử dụng nếu có sự khác biệt giữa bệnh nhân được chuẩn hóa và học sinh về các kỹ năng được chứng minh trong cuộc gặp gỡ.

 

TLTK:

1.    Claudia Schlegel, Maya Shaha, Mary Terhaar. The Value of Standardized Patients in Nursing Education. J Nurs Sci   Vol.27  No.2  May-Aug  2009

 

                                                                                                                Người viêt

                                                                                                         NGUYỄN DIÊU HẰNG