Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Thông tin điều dưỡng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI19/05/2018 11:25:58

Căn cứ vào Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 (Điều 24) và Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-BYT vào ngày 21 tháng 04 năm 2012 của Bộ Y tế, điều dưỡng viên tại các cơ sở khám chữa bệnh phải có Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng mới được độc lập thực hiện công tác chuyên môn.

Mặt khác hiện nay, tại các nước phát triển, Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng (Licensed practical nurse) thường do các Hiệp hội Điều dưỡng quốc gia cấp và họ chỉ cấp cho Điều dưỡng viên có đăng ký. Và để có được chứng chỉ hành nghề, điều dưỡng viên có đăng ký đó phải đủ điều kiện trải qua kỳ thi quốc gia rất nghiêm ngặt. Nhưng ở Việt Nam vẫn chưa có quy định về việc thi quốc gia để được cấp chứng chỉ hành nghề, mà điều dưỡng viên phải hoàn thành khóa học việc 9 tháng liên tục tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Ngoài ra, ở Việt Nam các trường, các cơ sở Y tế vẫn chưa thống nhất đồng đều về các quy chuẩn trong thực hành lâm sàng, và đó cũng chính là khó khăn cho người chịu trách nhiệm đào tạo thực hành lâm sàng cho các điều dưỡng viên mới tại các cơ sở khám chữa bệnh. Nhìn nhận được vấn đề trên, đồng thời nhằm nâng cao năng lực của Điều dưỡng viên mới trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, Bộ Y tế thấy được sự cần thiết của việc xây dựng chương trình đào tạo thực hành lâm sàng 09 tháng cho điều dưỡng viên mới. 

Vì thế, Bộ Y tế đã phối hợp với Tổ chức JICA Nhật Bản dựa trên sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản cùng với các chuyên gia điều dưỡng, Hội Điều dưỡng Việt Nam xây dựng chương trình "Hướng dẫn đào tạo thực hành lâm sàng cho Điều dưỡng viên mới". Chương trình này đã được thực hiện thí điểm tại 2 thành phố lớn và mở rộng ra các cơ sở trong cả nước. Không những thế, dự án đã xây dựng được chương trình và tài liệu thống nhất cho khóa đào tạo vào tháng 09/2017 với sự cộng tác của Nhà xuất bản Lao động. 

Hiện nay, dự án vẫn đang được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước đồng thời đã tạo nên được đội ngũ thực hiện vai trò đào tạo Điều dưỡng viên mới có đủ năng lực và kinh nghiệm để chương trình có được những thành công như hiện tại.

Dưới đây chính là Tập tài liệu của Dự án "Hướng dẫn đào tạo thực hành lâm sàng cho Điều dưỡng viên mới", sẽ giúp các bạn hiểu hơn về chương trình đào tạo trên và hy vọng, tập tài liệu sẽ góp phần thống nhất các kỹ thuật thực hành lâm sàng tại cơ sở khám chữa bệnh cũng như cơ sở đào tạo điều dưỡng trong cả nước.

https://www.jica.go.jp/project/vietnamese/vietnam/038/materials/c8h0vm0000c0dywq-att/book_01.pdf

 

                                                                                                                                Người viết: GV Đoàn Nữ Nga My