Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Thông tin điều dưỡng

Ngày vệ sinh tay19/05/2020 10:42:34

 Điều dưỡng, nữ hộ sinh, chăm sóc “sạch” chính là từ đôi tay.

Được tổ chức hàng năm vào ngày 5 tháng 5, Ngày Vệ sinh Tay huy động mọi người trên khắp thế giới tăng cường tuân thủ vệ sinh tay trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Đó là phương pháp bảo vệ nhân viên y tế và bệnh nhân khỏi bị nhiễm trùng.
Năm nay, chủ đề chiến dịch là “SAVE LIFE”_ Bảo vệ sự sống: bằng chính đôi tay sạch của bạn. Năm nay cũng là năm của Điều dưỡng và Nữ hộ sinh, nhằm mục đích công nhận các điều dưỡng và nữ hộ sinh là những anh hùng tiền tuyến xứng đáng được tôn vinh và đánh giá cao, đồng thời làm nổi bật vai trò quan trọng của họ trong phòng chống nhiễm trùng.
Mục tiêu chính của chiến dịch Ngày vệ sinh tay toàn cầu là giúp nhận ra rằng rửa tay là một trong những hành động hiệu quả nhất bạn có thể làm để giảm sự lây lan của mầm bệnh và ngăn ngừa nhiễm trùng. Bao gồm cả virus COVID-19. Nhân
viên y tế và các thành viên trong cộng đồng cũng có thể đóng vai trò ngăn ngừa nhiễm trùng bằng cách thực hành rửa tay thường xuyên và thường xuyên.

              Clean -hands (3)
Đây là một phần của chiến dịch năm 2020 của WHO và các đối tác nhằm:

-Làm cho vệ sinh tay trở thành ưu tiên toàn cầu.
-Truyền cảm hứng vệ sinh tay và thay đổi hành vi.
-Nhấn mạnh vai trò của các nhân viên y tế trong việc chăm sóc “sạch” và ngăn ngừa nhiễm trùng.
- Chiến dịch cũng đưa ra lời kêu gọi hành động tới các nhà hoạch định chính
sách, để cung cấp môi trường làm việc an toàn cho Điều dưỡng và cải thiện trình
độ nhân viên y tế. Nhấn mạnh vai trò và trao quyền cho các điều dưỡng và nữ hộ
sinh trong việc chăm sóc “sạch”. Chiến dịch này cũng đóng góp cho Tổng thư ký
- Liên Hiệp Quốc toàn cầu kêu gọi hành động về WASH trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

 

Nguồn TKl https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/05/05/default-calendar/hand-hygiene-day

                                                                                                                                          Người viết

                                                                                                                                    Nguyễn Diệu Hằng