Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Thông tin điều dưỡng

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC ĐIỀU DƯỠNG VÀ HỘ SINH04/12/2019 10:00:42

                                                 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC ĐIỀU DƯỠNG VÀ HỘ SINH

 

  • Những thống kê chính của WHO về đội ngũ Điều dưỡng và Hộ sinh:

- Điều dưỡng và Hộ sinh chiếm gần 50% lực lượng lao động y tế toàn cầu.

- Có sự thiếu hụt toàn cầu về nhân viên y tế, đặc biệt là Điều dưỡng và Hộ sinh, những người đại diện cho hơn 50% sự thiếu hụt hiện tại ở nhân viên y tế.

- Sự thiếu hụt lớn nhất dựa trên nhu cầu của các Điều dưỡng và Hộ sinh thuộc khu vực Đông Nam Á và Châu Phi.

- Để tất cả các quốc gia đạt được Mục tiêu phát triển 3 bền vững về sức khỏe và hạnh phúc, WHO ước tính rằng thế giới sẽ cần thêm 9 triệu Điều dưỡng và Hộ sinh vào năm 2030.

- Điều dưỡng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc ban đầu và cộng đồng. Họ cung cấp dịch vụ chăm sóc trong các trường hợp khẩn cấp và sẽ là chìa khóa để đạt được bảo hiểm y tế toàn cầu.

- Đầu tư vào Điều dưỡng và Hộ sinh là đáng giá. Báo cáo của Ủy ban cấp cao về việc làm trong y tế và tăng trưởng kinh tế của Liên Hợp Quốc (The UN High Level Commission on Health Employment and Economic Growth ) đã kết luận rằng đầu tư vào giáo dục và tạo việc làm trong lĩnh vực y tế và xã hội làm tăng gấp 3 kết quả y tế, an ninh y tế toàn cầu và tăng trưởng kinh tế toàn diện.

- Trên toàn cầu, 70% lực lượng lao động xã hội và y tế là phụ nữ so với 41% trong tất cả các lĩnh vực việc làm. Nghề Điều dưỡng và hộ sinh đại diện cho một phần đáng kể của lực lượng lao động nữ.

  • Hoạt động của WHO để tăng cường nhân lực Điều dưỡng, Hộ sinh:

Công việc của WHO liên quan đến Điều dưỡng và hộ sinh hiện đang được chỉ đạo bởi Nghị quyết của Hội đồng Y tế Thế giới WHA64.7 (2011) kêu gọi các quốc gia thành viên của WHO và WHO tăng cường Điều dưỡng và hộ sinh thông qua một loạt các biện pháp, bao gồm cả việc tham gia chuyên môn của các chuyên gia Điều dưỡng vào phát triển nguồn nhân lực cho các chính sách y tế.

Các  định hướng chiến lược toàn cầu để tăng cường Điều dưỡng và hộ sinh 2016- 2020 (The Global strategic directions for strengthening nursing and midwifery 2016–2020) đặt ra 4 lĩnh vực để hướng dẫn:

- Đảm bảo lực lượng lao động được đào tạo, có năng lực trong các hệ thống y tế và đáp ứng ở tất cả các cấp và môi trường khác nhau;

- Tối ưu hóa phát triển chính sách, lãnh đạo, quản lý và điều hành hiệu quả

- Tối đa hóa năng lực và tiềm năng của các Điều dưỡng và Hộ sinh thông qua phối hợp giữa các chuyên ngành, giáo dục và tiếp tục phát triển chuyên môn

- Đầu tư xây dựng phát triển lực lượng Điều dưỡng và hộ sinh dựa trên bằng chứng và có hiệu quả

WHO tham gia các bộ y tế, trưởng phòng Điều dưỡng và hộ sinh của chính phủ và các bên liên quan khác để cho phép lập kế hoạch, điều phối và quản lý hiệu quả các chương trình Điều dưỡng và hộ sinh ở các nước. Diễn đàn toàn cầu dành cho các Điều dưỡng và Hộ sinh chính phủ (GCNMO-The Global Forum for the Government Chief Nurses and Midwives), được thành lập năm 2004, được tổ chức bởi WHO và họp 2 năm một lần. Đây là một diễn đàn cho các quan chức Điều dưỡng và hộ sinh cao cấp để phát triển và thông báo các lĩnh vực quan tâm chung. WHO cũng tham gia với các tổ chức học thuật chuyên ngành Điều dưỡng và hộ sinh. 43 trung tâm học thuật được chỉ định là Trung tâm Điều dưỡng và Hộ sinh phối hợp với WHO. Các trung tâm học thuật được liên kết với Mạng lưới Trung tâm Hợp tác Toàn cầu về Điều dưỡng và Hộ sinh của WHO.

WHO là đối tác hợp tác trong chiến dịch Điều dưỡng Hiện nay, được triển khai vào đầu năm 2018. Chiến dịch 3 năm nhằm cải thiện sức khỏe trên toàn cầu bằng cách nâng cao vị thế của Điều dưỡng, chứng minh những gì có thể đạt được nếu tăng cường nghề nghiệp Điều dưỡng và cho phép các Điều dưỡng để tối đa hóa sự đóng góp của họ để đạt được bảo hiểm y tế toàn cầu.

 

TLTK:  WHO. Nursing and midwifery

 

                                                                                                          Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hạnh