Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Thông tin y học

BỔ SUNG VITAMIN B6 VÀ B12 LIÊN QUAN ĐẾN NGUY CƠ UNG THƯ PHỔI Ở NAM GIỚI13/08/2019 22:17:39

Nghiên cứu mới cho thấy việc bổ sung liều cao với vitamin B6 và B12 lâu dài - được ngành công nghiệp vitamin khuyến khích từ lâu để tăng năng lượng và cải thiện quá trình trao đổi chất - có liên quan đến nguy cơ ung thư phổi tăng gấp hai đến bốn lần ở nam giới so với người không mắc bệnh người dùng.

Theo Basset (2011): những người hút thuốc lá có tỷ lệ nghịch giữa tiêu thụ vitamin B với tỷ lệ ung thư phổi. Theo Brakyl, bằng việc sử dụng kỹ thuật thống kê để điều chỉnh nhiều yếu tố bao gồm: tiền sử hút thuốc cá nhân, tuổi tác, chủng tộc, trình độ học vấn, kích thước cơ thể, uống rượu, tiền sử ung thư hoặc bệnh phổi mãn tính, tiền sử gia đình mắc ung thư phổi và sử dụng thuốc chống ung thư thuốc trị viêm Brasky lưu ý những phát hiện này liên quan đến liều cao hơn nhiều so với việc uống vitamin tổng hợp mỗi ngày trong 10 năm.

Đây là những liều chỉ có thể thu được từ việc bổ sung vitamin B liều cao, và những chất bổ sung này gấp nhiều lần so với trợ cấp chế độ ăn uống được khuyến nghị của Hoa Kỳ, ông nói.

Hai nghiên cứu bổ sung đang được tiến hành tại OSUCCC - James để đánh giá thêm liều cao, bổ sung B6 và B12 dài hạn và nguy cơ ung thư phổi. Một nghiên cứu sẽ kiểm tra các hiệp hội ở phụ nữ sau mãn kinh để xác nhận phát hiện hiện tại không có nguy cơ cao ở phụ nữ. Thứ hai sẽ kiểm tra B6 / B12 liều cao, bổ sung dài hạn trong một nghiên cứu triển vọng lớn thứ hai về nam giới trong nỗ lực xác định liệu nguy cơ gia tăng quan sát được trong nghiên cứu hiện tại có thể được nhân rộng.

Người viết: Phan Thị Sương

Bassett, J. K.Hodge, A. M.English, D. R.Baglietto, L.Hopper, J. L.Giles, G. G.Severi, G. (2011). Dietary intake of B vitamins and methionine and risk of lung cancer. European Journal Of Clinical Nutrition. doi: 10.1038/ejcn.2011.157

Univadis Medical News. Vitamin B6 and B12 supplementation linked to lung cancer risk. https://www.univadis.com.vn/medical-news/596/Vitamin-B6-and-B12-supplementation-linked-to-lung-cancer-risk

»     Tin mới nhất:

»     Tin khác: