Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Thông tin y học

CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ ĐAU16/09/2019 17:42:54

CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ ĐAU

 

1. Visual Analogue Scale (VAS): người bệnh lựa chọn mức độ đau bằng cách đánh dấu trên thang đo từ không đau đến đau dữ dội.

                    Picture1 (15) 

 

2. Numeric Rating Scale (NRS): người bệnh đánh giá mức độ đau từ 0 đến 10

                     Picture2 (11)  

3. Verbal Rating Scale (VRS): Người bệnh sẽ được hỏi đau ở mức độ nào? và chọn 1 câu trả lời

1. Không đau

2. Đau nhẹ

3. Đau trung bình

4. Đau nhiều

 

4. Present Pain Intensity Scale (PPI): Người bệnh sẽ được hỏi đau ở mức độ nào? và chọn 1 câu trả lời

1. Nhẹ

2. Không thoải mái

3.Đau

4. Kinh khủng

5.Đau đớn tột cùng

 

5. Wong-Baker FACES Pain Rating Scale : Chỉ vào từng khuôn mặt và nói các từ mô tả cường độ đau. Yêu cầu người bệnh chọn khuôn mặt mô tả đúng nhất nỗi đau của họ và ghi lại con số thích hợp.

Khuôn mặt 0: rất hạnh phúc vì anh không cảm thấy đau gì cả.

Mặt 2:chỉ đau một chút thôi.

Mặt 4: đau thêm một chút.

Mặt 6: đau hơn nữa.

Mặt 8: đau rất nhiều.

Mặt 10: rất đau, mặc dù bạn không khóc như hình

Thang điểm đánh giá được khuyến nghị cho những người từ 3 tuổi trở lên.

                      Picture1 (16)

6. Theo WHO: Chia thang đo độ đau làm 3 bước và đưa ra khuyến cáo phác đồ điều trị bằng thuốc

  • 0-4 đau nhẹ
  • 5-7 đau trung bình
  • 8-10 đau nặng và không thể chịu đựng được

7. Universal pain assessment tool: Thang đo phổ biến nhất là sự kết hợp giữa sự mô tả mức độ đau qua mắt nhìn thấy và biểu thị đánh giá theo điểm số, những thay đổi về màu sắc và biểu hiện trên khuôn mặt

                           Picture2 (12)        

8. Thang đo FLACC – dựa trên hành vi của trẻ trong thời gian bị đau

FLACC là viết tắt của khuôn mặt, chân, hoạt động, khóc và an ủi. Thang đo đau FLACC được phát triển để giúp các nhà quan sát y tế đánh giá mức độ đau ở trẻ còn quá nhỏ để hợp tác bằng lời nói. Nó cũng có thể được sử dụng ở người lớn không thể giao tiếp.

Thang đo FLACC dựa trên các quan sát, với 0 đến hai điểm được chỉ định cho mỗi trong năm khu vực.

Điểm tổng thể được ghi lại như sau:

0 = Thư giãn và thoải mái

1 đến 3 = Khó chịu nhẹ

4 đến 6 = Đau vừa

7 đến 10 = Khó chịu / đau dữ dội

 

                        Picture3 (8)        

Tài liệu tham khảo:

-  Keren Levitin (2014). Pain Assessment. Recanati School for Community Health Professions, Ben Gurion University of the Negev, IsraeL

                                                                                  Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

»     Tin mới nhất:

»     Tin khác: