Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Thông tin y học

eHealth14/10/2019 20:03:18

    Sức khỏe kỹ thuật số hay còn gọi là eHealth là việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) vào công cuộc cải thiện sức khỏe. Đổi mới ứng dụng Sức khỏe kỹ thuật số là những yếu tố chính giúp đạt được và đo lường được sự bao phủ y tế toàn cầu. Sử dụng eHealth có thể giúp giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho các gia đình, cải thiện khả năng tiếp cận một cách công bằng với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng. eHealth giúp liên kết hiệu quả các hệ thống y tế với các chương trình bảo trợ xã hội và tăng tính trách nhiệm và tính bền vững của việc cung cấp các dịch vụ y tế.

eHealth bao gồm các khái niệm:

Electronic medical records (Hồ sơ y tế điện tử) :

Là những ghi chép những thông tin sức khỏe cá nhân của người bệnh theo chiều dọc thời gian bệnh nhân đó điều trị tại bệnh viện. Những thông tin ghi chép này giúp hỗ trợ cho các chuyên gia y tếcó thể đưa ra những quyết đinh chăm sóc và điều trị.
 
teleHealth (phương tiện truyềnthông y tế):

Bao gồm việc cung cấp những dịch vụ y tế có sử sụng các phương tiện truyền thông, đặc biệt ở những nơi bị hạn chế về dịch vụ chắm sóc sức khỏe bởi các rào cản địa lý.
 
mHealth (Sức khỏe thông qua việc sử dụng thiết bị di động):

Thuật ngữ chỉ việc thực hành y khoa và y tế công cộng, được hỗ trợ bởi các thiết bị di động, chẳng hạn như điện thoại di động, thiết bị theo dõi bệnh nhân và các thiết bị không dây khác.

 
Giáo dục điện tử (bao gồm giáo dục từ xa hoặc học tập):

Việc sử dụng CNTT cho học tập. Nó có thể được sử dụng để cải thiện chất lượng giáo dục, làm tăng khả năng và cơ hội được tiếp cận giáo dục, đồng thời cung cấp các hình thức giáo dục mới, sáng tạo cho nhiều người.
 
Giáo dục thường xuyên về công nghệ thông tin và truyền thông:

Cung cấp các khóa học hoặc chương trình (không nhất thiết phải được công nhận chính thức) cho các chuyên gia y tế giúp họ phát triển các kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông để ứng dụng vào y tế. Điều này bao gồm các phương pháp hiện tại để chia sẻ kiến ​​thức khoa học, chẳng hạn như xuất bản điện tử, truy cập mở, kiến ​​thức kỹ thuật số và sử dụng mạng xã hội.
 
Tiêu chuẩn hóa và khả năng tương tác:

Thuật ngữ  nói về Khả năng tương tác trực tuyến, đề cập đến việc ứng dụng giao tiếp giữa các công nghệ và phần mềm khác nhau giúp chia sẻ và sử dụng dữ liệu hiệu quả, chính xác và trung thực. Điều này đòi hỏi phải có các tiêu chuẩn? đó là, các quy tắc, quy định, hướng dẫn hoặc định nghĩa với đặc điểm kỹ thuật để giúp cho việc quản lý tổng hợp các hệ thống y tế trở nên khả thi ở tất cả các cấp độ khác nhau.

   Bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng điện tử hiện có và sự đầu tư của các quốc gia nhằm đẩy mạnh các chiến lược số hóa mới có thể đẩy nhanh tiến độ hướng tới sự bao phủ y tế toàn cầu. Được sử dụng để đo lường dữ liệu chính xác, các ứng dụng eHealth có thể tăng cường đáng kể chính sách y tế vì các quyết định được đưa ra bằng cách sử dụng dữ liệu đáng tin cậy và đầy đủ hơn ở các định dạng và tham số nhằm đảm bảo hiệu suất của hệ thống y tế tốt hơn.


  
Khi các quốc gia có ít kinh nghiệm về eHealth thì sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp ở những nơi khác trong khu vực có thể là vô giá. Mạng thông tin y tế châu Á (AeHIN) là một nền tảng hỗ trợ ngang hàng quan trọng để giúp các quốc gia tiến bộ thành công trong phạm vi bao phủ y tế toàn cầu bằng cách khai thác lợi ích của eHealth.

 

TLTK: http://www.searo.who.int/about/administration_structure/hsd/digital-health/en/

https://www.paho.org/ict4health/index.php?option=com_content&view=article&id=80:components&Itemid=0&lang=en

                                                                                                                                        NGƯỜI VIẾT

                                                                                                                                NGUYỄN DIỆU HẰNG

»     Tin mới nhất:

»     Tin khác: