Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Thông tin y học

Ngày an toàn người bệnh thế giới 201916/08/2019 07:30:33

134 triệu các sự kiện bất lợi xảy ra mỗi năm do chăm sóc không an toàn tại các bệnh viện ở các nước thu nhập thấp và trung bình, góp phần gây ra 2,6 triệu ca tử vong hàng năm.

15% chi phí bệnh viện có thể được quy cho việc điều trị các thất bại an toàn của người bệnh ở các nước OECD.

4 trên 10 người bệnh bị tổn hại trong các cơ sở chính và xe cứu thương; có thể tránh tới 80% tác hại trong các môi trường này.

An toàn cho người bệnh: ưu tiên sức khỏe toàn cầu
Không ai bị tổn hại trong chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, mỗi ngày, có quá nhiều người trên thế giới bị tổn hại có thể tránh được hoặc có nguy cơ bị thương trong khi được chăm sóc sức khỏe. An toàn cho bệnh nhân là phòng ngừa tác hại và giảm nguy cơ chấn thương và sai sót trong chăm sóc sức khỏe. Nhận thấy sự an toàn của bệnh nhân là ưu tiên sức khỏe toàn cầu, các quốc gia thành viên của WHO đã thành lập ngày 17 tháng 9 là Ngày An toàn cho Bệnh nhân Thế giới.

Tham gia với chúng tôi trong chiến dịch toàn cầu của chúng tôi khi WHO làm sáng tỏ sự an toàn của bệnh nhân để tăng cường nhận thức và sự tham gia của công chúng; nâng cao hiểu biết toàn cầu; và thúc đẩy hành động toàn cầu.

Nguồn: https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day

--- Dương Thị Ngọc Bích----

»     Tin mới nhất:

»     Tin khác: