Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Thông tin y học

Nghiên cứu IMPACT 65+: Đo lường hoạt động hàng ngày với béo phì toàn thân và vòng bụng ở người cao tuổi16/09/2019 14:40:38

Nghiên cứu đã chọn 437 người cao tuổi, từ 65-92 tuổi tham gia chương trình IMPACT65+. Bằng thiết bị thông minh cho hoạt động và chi tiêu năng lượng (IDEEA) để tính thời gian các hoạt động (nằm, ngả lưng, ngồi, đứng, đi tốc độ chậm, thường và nhanh và các hoạt động khác) với chỉ số khối cơ thể (BMI) và vòng eo (WC) . BMI và WC được đo theo quy trình chuẩn. Sau khi loại bỏ các yếu tố gây nhiễu tiềm tàng.

Kết quả cho thấy: thời gian nằm và ngả lưng liên quan đến với tăng BMI và WC. Trong khi đó, thời gian đứng và đi bộ với các tốc độ khác nhau liên quan đến giảm BMI và WC. Hiệu quả cũng cho thấy khi phân bổ lại 15 phút từ nằm hoặc ngả sang đứng hoặc đi ở tốc độ trung bình. Ngoài ra, thay thế 15 phút từ bất kỳ hoạt động ít vận động hoặc hoạt động thể chất nhẹ nào (ngoại trừ đi bộ ở tốc độ trung bình) bằng một khoảng thời gian bằng nhau khi đi bộ với tốc độ nhanh có liên quan đến chỉ số BMI và WC thấp hơn.

Đây là nghiên cứu đầu tiên kiểm tra các hoạt động cụ thể và liên kết đồng nhất của các hành vi hàng ngày (xem xét các tư thế và chuyển động cơ thể) với béo phì tổng thể và bụng ở người lớn tuổi. Các kết quả có thể được sử dụng trong việc phát triển các khuyến nghị cụ thể khuyến khích một lối sống tích cực ở người già. (Cabanas-Sánchez, De la Cámara, Sadarangani, Higueras-Fresnillo, & Martinez-Gomez, 2019)

Người viết: Phan Thị Sương

Từ viết tắt:

IDEEA: Intelligent Devide for Energy Expenditure and Activity

BMI: Body mass index

WC: Waist circumference

Tài liệu tham khảo:

Cabanas-Sánchez, V., De la Cámara, M. A., Sadarangani, K. P., Higueras-Fresnillo, S., & Martinez-Gomez, D. (2019). Associations of daily activities measured by a pattern-recognition activity monitor with overall and abdominal obesity in older people: the IMPACT65+ study. International Journal of Obesity. doi:10.1038/s41366-019-0439-4

»     Tin mới nhất:

»     Tin khác: