Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Tư vấn - Kỹ năng

ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN19/07/2020 18:00:17

ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ BIỆN PHÁP

TẠO ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN

GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ

Tài liệu tham khảo
1. Lê Văn Hồng (chủ biên). Tâm lí học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm. NXB. ĐH Quốc gia.
2. Nguyễn Thị Bích Hạnh – Trần Thị Hương. Lý luận dạy học. Khoa tâm lý giáo dục ĐH Sư phạm Tp. HCM.
3. Phan Trọng Ngọ. Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường. NXB. ĐH Sư phạm.
4. Đặng Thành Hưng. Dạy học hiện đại. NXB. ĐH Quốc gia Hà Nội.
5. Ths. Lý Minh Tiên. Bài giảng môn “Tâm lý học sư phạm”.