Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Tư vấn - Kỹ năng

kỹ năng chăm sóc người bệnh tắc ruột17/11/2018 09:31:46

kỹ năng chăm sóc người bệnh tắc ruột 

Giáo viên: Trần Thị Kim Quý

Tài liệu tham khảo:

  1. Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa, NXB giáo dục Hà Nội -2008.
  2. Điều dưỡng ngoại tập 1, nhà xuất bản y học Hà nội 2009.
  3. Điều dưỡng ngoại tập 2, nhà xuất bản y học Hà nội 2009.