Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Tư vấn - Kỹ năng

Kỹ năng chăm sóc người bệnh bỏng18/09/2020 20:51:47

KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH BỎNG

GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ

 

TLTK:

1.Phạm,Lình P. (2009). Điều dưỡng Ngoại – tập 2. Hà Nội, Việt Nam: Nhà Xuất bản Y học.

2.Nguyễn, Cường T. (2008). Điều dưỡng Ngoại 2. Hà Nội,Việt Nam: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

3.Trần, Tuấn N. (2008). Điều dưỡng Ngoại khoa. Hà Nội, Việt Nam: Nhà Xuất bản Y học

4.Trần, Tiến V. (2008). Điều dưỡng Ngoại khoa. Hà Nội,Việt Nam: Nhà Xuất bản Giáo dục.