Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Tư vấn - Kỹ năng

Kỹ năng chăm sóc người bệnh nghiện ma túy18/09/2020 20:51:59

KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NGHIỆN MA TÚY

GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ

TLTK:

1. Ruth Elder, Katie Evans, Debra Nizette, Điều dưỡng bệnh tâm thần và sức khỏe tâm thần, Xuất bản lần thứ 2,  Nhà xuất bản Đồng Nai, 2013.

2. Trương Tuấn Anh, Điều dưỡng bệnh tâm thần và sức khỏe tâm thần, Nhà xuất bản y học, 2007.