Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Tư vấn - Kỹ năng

KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH VIÊM TỦY VÀ VIÊM QUANH CUỐNG RĂNG17/11/2020 22:00:33

KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH VIÊM TỦY VÀ VIÊM QUANH CUỐNG RĂNG

GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ

TLTK:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phạm Thị Kim Dung, Cù Thị Định, Bùi Thị Tuyết Anh (2007). Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại, Nhà xuất bản Y học.

2. TS. BS CKII Nguyễn Mạnh Hà (2010). Sâu răng và các biến chứng, Nhà xuất bản Giáo dục.

3. GS. TS Hoàng Tử Hùng (2008). Giải phẫu răng, Nhà xuất bản Y học.

4. Ths. BS Hồ Thị Thành (2003). Nha khoa thực hành, Nhà xuất bản Y học.

5. TS. BS CKII Nguyễn Toại (2012). Bài giảng Răng hàm mặt, Nhà xuất bản Y học.