Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Tư vấn - Kỹ năng

KỸ NĂNG CSNB ĐINH NHỌT, ÁP XE, CHÍN MÉ17/12/2019 23:02:42

KỸ NĂNG CSNB ĐINH NHỌT, ÁP XE, CHÍN MÉ

GV: TRẦN THỊ KIM QÚY

TLTK:

  1. Phạm Văn Lình, Hồ Duy Bính, Điều dưỡng ngoại – tập 2, NXB Y học, 2009.
  2. Nguyễn Tấn Cường, Điều dưỡng ngoại 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2008.
  3. Trần Ngọc Tuấn, Điều dưỡng Ngoại khoa, NXB Y Học, 2008.
  4. Trần Việt Tiến, Điều dưỡng ngoại khoa, NXB Giáo dục, 2008.