Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Nghiên cứu khoa học

Danh sách đề tài NCKH GV khoa điều dưỡng năm học 2018 - 201916/04/2019 00:15:09

Danh sách đề tài NCKH GV khoa điều dưỡng năm học 2018 - 2019

STT 

Tên đề tài

Nhóm nghiên cứu

1

Khảo sát một số yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nơi làm việc của sinh viên đại học điều dưỡng năm cuối trường Đại học Duy Tân năm 2018

GV. Phan Thị Sương
GV. Phạm Nam Ngọc   
GV. Phạm Thị Thảo

2

Kiến thức, thái độ và sự áp dụng thực hành dựa vào bằng chứng của sinh viên năm 4 khoa Điều dưỡng Đại học Duy Tân

GV. Hoàng Thị Ngân
GV. Phan Thị Bích Thuận

GV. Dương Thị Bình

3

 Sự liên quan giữa lối sống và kết quả học tập của SV khoa Điều dưỡng trường Đại học Duy Tân.

GV. Dương Thị Ngọc Bích

GV. Đoàn Nữ Nga My

GV. Hồ Thị Lan Vi 

4

Mối liên quan giữa chất lượng giấc ngủ và kết quả học tập của sinh viên khoa Điều dưỡng trường Đại học Duy Tân

GV. Nguyễn Thị Xuân Lộc Phan Thị Bích Thuận
GV. Trần Thị Thu Hương
GV. Nguyễn Thị Thảo

 5


Khảo sát hứng thú nghề Điều dưỡng của sinh viên trường Đại học Duy Tân

GV. Hồ Thị Nhi Na
GV. Nguyễn Thị Thúy
GV. Dương Thị Bình
GV. Hồ Thu Hương

6

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên khoa Điều dưỡng – Trường Đại học Duy Tân

GV. Trần Thị Mỹ Hương

7

Thực trạng stress và các yếu tố liên quan của sinh viên Điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân.

GV. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

8

 Nhu cầu áp dụng phương pháp giảng dạy mô phỏng trong đào tạo điều dưỡng trường ĐH Duy Tân

GV. Nguyễn Diệu Hằng