Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Tài liệu học tập

CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN VỀ TĂNG HUYẾT ÁP CỦA ACC/AHA 201717/12/2017 21:33:00

Hướng dẫn năm 2017 là bản cập nhật JNC7 năm 2003. Đây là bản cập nhật toàn diện từ các thử nghiệm lâm sàng về nguy cơ mắc bệnh ti mạch có liên quan đến tăng huyết áp, theo dõi huyết áp, ngưỡng huyết áp điều trị tăng huyết áp, huyết áp mục tiêu...và nhiều vấn đề quan trọng khác.

                                                                                                                                                       GV. NGUYỄN THỊ THÚY