Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

 • KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG (19/10/2021 03:10)

  KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. Phạm Thị Kim Dung, Cù Thị Định, Bùi Thị Tuyết Ánh (2007). Điều dưỡng chuyên khoa hệ Ngoại, NXB Y học, Hà Nội. 2. Phạm Khánh Hòa (2010). Tai Mũi Họng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt...

 • Kỹ năng tiếp nhận người bệnh - Ghi chép hồ sơ bệnh án (18/10/2020 08:20)

  Kỹ năng tiếp nhận người bệnh - Ghi chép hồ sơ bệnh án gv: Trần Thị Kim Quý TLTK: Đỗ Đình Xuân, Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tập 1, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010. Đỗ Đình Xuân , Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tập 2, Nxb Giáo dục...

 • Kỹ năng chăm sóc người bệnh nghiện ma túy (18/09/2020 08:51)

  KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NGHIỆN MA TÚY GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TLTK: 1. Ruth Elder, Katie Evans, Debra Nizette, Điều dưỡng bệnh tâm thần và sức khỏe tâm thần, Xuất bản lần thứ 2,  Nhà xuất bản Đồng Nai, 2013. 2. Trương Tuấn Anh, Điều dưỡng bệnh tâm thần và sức khỏe tâm...

 • ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN (19/07/2020 06:00)

  ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN GV: TRÂN THỊ KIM QUÝ Tài liệu tham khảo 1. Lê Văn Hồng (chủ biên). Tâm lí học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm. NXB. ĐH Quốc gia. 2. Nguyễn Thị Bích Hạnh – Trần Thị Hương. Lý luận dạy học. Khoa tâm lý giáo...

 • Định hướng nghề nghiệp (19/06/2020 07:58)

  Định hướng nghề nghiệp Gv: Trần Thị Kim Quý Tài liệu tham khảo: http://vmit.com.vn/kham-pha-tiem-nang-ban-than-dinh-huong-nghe-nghiep-tot-hon.html http://duhocpro.edu.vn/blog-thong-tin/chon-nghe/70-dieu-duong-vien-to-chat-can-thiet  

 • KỸ NĂNG BẢO QUẢN DỤNG CỤ PHÒNG PHẪU THUẬT (17/01/2020 08:24)

  KỸ NĂNG BẢO QUẢN DỤNG CỤ PHÒNG PHẪU THUẬT GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TLTK: Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa, NXB Giáo dục Hà Nội -2008. Điều dưỡng ngoại tập 1, nhà xuất bản Y học Hà Nội 2009. Điều dưỡng ngoại tập 2, nhà xuất bản Y học Hà Nội 2009.

 • TÌM HIỂU VỀ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI BẰNG BAO CAO SU (15/11/2019 09:07)

    TÌM HIỂU VỀ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI BẰNG BAO CAO SU GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.         Tổng cục dân số- (2017). Tài liệu tư vấn về các phương tiện tránh thai. 2.         Nguyễn Thanh Phong (2017). Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành về các biện...

 • Khái niệm và phân loại cường độ hoạt động thể lực.docx (18/10/2019 04:30)

  Khái niệm và phân loại cường độ hoạt động thể lực Gv: Trần Thị Kim Quý TLTK:   1.         Bulc, Mateja, et al. (2007). EUROPREV Guide on Promoting Health through Physical Activity: A Guide to Physical Activity Counselling in Daily Practice. 2.         Control, C.D....

 • Lợi ích của hoạt động thể lực đối với người bệnh Đái Tháo Đường Type 2 (18/10/2019 04:29)

  Lợi ích của hoạt động thể lực đối với người bệnh Đái Tháo Đường Type 2 Gv: Trân Thị Kim Quý Tài liệu tham khảo: TÀI LIỆU THAM KHẢO   1.         Bộ Y Tế (2011). Quyết định số 3280/QĐ-BYT ngày 9/9/2011 về việc ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị...

 • TÌM HIỂU VỀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (16/09/2019 03:05)

  TÌM HIỂU VỀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TLTK:    1.         Tạ Văn Bình (2007). Người bệnh đái tháo đường cần biết. 2.         Bệnh viện nội tiết Trung Ương (2013), Báo cáo Hội nghị tổng kết hoạt động của Dự án phòng chống đái tháo đường quốc gia năm 2012...

 • KỸ NĂNG CSNB BONG GÂN- TRẬT KHỚP (26/08/2019 08:44)

  KỸ NĂNG CSNB BONG GÂN- TRẬT KHỚP GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ Tài Liệu Tham Khảo: Phạm Văn Lình, Hồ Duy Bính, Điều dưỡng ngoại – tập 2, NXB Y học, 2009. Nguyễn Tấn Cường, Điều dưỡng ngoại 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2008. Trần Ngọc Tuấn, Điều dưỡng Ngoại khoa, NXB Y Học,...

 • KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH VIÊM TỤY CẤP (16/04/2019 10:34)

  KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH VIÊM TỤY CẤP GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Văn Lình, Hồ Duy Bính, Điều dưỡng ngoại – tập 1, NXB Y học, Hà Nội, 2009. Nguyễn Tấn Cường, Điều dưỡng ngoại 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009. Trần Ngọc Tuấn, Điều dưỡng Ngoại khoa,...

 • KỸ NĂNG CSNB VIÊM PHÚC MẠC (15/03/2019 09:32)

  KỸ NĂNG CSNB VIÊM PHÚC MẠC GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TLTK: Phạm Văn Lình, ThS. Hồ Duy Bính, Điều dưỡng ngoại – tập 1, NXB Y học, Hà Nội, 2009. Nguyễn Tấn Cường, Điều dưỡng ngoại 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009. Trần Ngọc Tuấn, Điều dưỡng Ngoại khoa, NXB Y Học, 2008. Trần...

 • CSNB thủng dạ dày (18/01/2019 09:32)

  CSNB thủng dạ dày Gv: Trần Thị Kim Quý TLTK: 1. Điều dưỡng Ngoại 1, Đại học Y dược Huế, 2008. 2. Điều dưỡng Ngoại 2, Đại học Y dược Huế, 2008. 3. Điều dưỡng Ngoại khoa, 2008.  

 • KỸ NĂNG CHĂM SÓC NB VIÊN RUỘT THỪA CẤP (16/12/2018 08:48)

  KỸ NĂNG CHĂM SÓC NB VIÊN RUỘT THỪA CẤP GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TLTK: ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI 1, 2- ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI 1,2 - BỘ Y TẾ ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI 1,2 - ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH