Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

 • KỸ NĂNG CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG BAN ĐẦU (18/01/2021 09:51)

  KỸ NĂNG CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG BAN ĐẦU GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TLTK: 1. Phạm Thị Kim Dung, Cù Thị Định, Bùi Thị Tuyết Anh (2007), Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại, Nhà xuất bản Y học. 2. TS. BS CKII Nguyễn Mạnh Hà (2010), Sâu răng và các biến chứng, Nhà xuất bản Giáo dục. 3....

 • KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH VIÊM MÔ TẾ BÀO VÙNG HÀM MẶT (18/01/2021 09:50)

  KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH VIÊM MÔ TẾ BÀO VÙNG HÀM MẶT GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TLTK: 1. Phạm Thị Kim Dung, Cù Thị Định, Bùi Thị Tuyết Anh (2007), Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại, Nhà xuất bản Y học. 2. TS. BS CKII Nguyễn Mạnh Hà (2010), Sâu răng và các biến chứng, Nhà...

 • KỸ NĂNG CHĂM SOC NGƯỜI BỆNH NHỔ RĂNG (19/12/2020 08:16)

  KỸ NĂNG CHĂM SOC NGƯỜI BỆNH NHỔ RĂNG GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phạm Thị Kim Dung, Cù Thị Định, Bùi Thị Tuyết Anh (2007). Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại, Nhà xuất bản Y học. 2. TS. BS CKII Nguyễn Mạnh Hà (2010). Sâu răng và các biến chứng, Nhà xuất bản...

 • KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CHẤN THƯƠNG VÙNG HÀM MẶT (19/12/2020 08:16)

  KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNHCHẤN THƯƠNG VÙNG HÀM MẶT GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phạm Thị Kim Dung, Cù Thị Định, Bùi Thị Tuyết Anh (2007). Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại, Nhà xuất bản Y học. 2. TS. BS CKII Nguyễn Mạnh Hà (2010). Sâu răng và các biến...

 • KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH VIÊM LỢI - VIÊM QUANH RĂNG (17/11/2020 10:00)

  KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH VIÊM LỢI - VIÊM QUANH RĂNG GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phạm Thị Kim Dung, Cù Thị Định, Bùi Thị Tuyết Anh (2007). Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại, Nhà xuất bản Y học. 2. TS. BS CKII Nguyễn Mạnh Hà (2010). Sâu răng và các biến...

 • KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH VIÊM TỦY VÀ VIÊM QUANH CUỐNG RĂNG (17/11/2020 10:00)

  KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH VIÊM TỦY VÀ VIÊM QUANH CUỐNG RĂNG GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phạm Thị Kim Dung, Cù Thị Định, Bùi Thị Tuyết Anh (2007). Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại, Nhà xuất bản Y học. 2. TS. BS CKII Nguyễn Mạnh Hà (2010). Sâu răng và các...

 • Kỹ năng tiếp nhận người bệnh - Ghi chép hồ sơ bệnh án (18/10/2020 08:20)

  Kỹ năng tiếp nhận người bệnh - Ghi chép hồ sơ bệnh án gv: Trần Thị Kim Quý TLTK: Đỗ Đình Xuân, Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tập 1, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010. Đỗ Đình Xuân , Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tập 2, Nxb Giáo dục...

 • Kỹ năng chăm sóc người bệnh nghiện ma túy (18/09/2020 08:51)

  KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NGHIỆN MA TÚY GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TLTK: 1. Ruth Elder, Katie Evans, Debra Nizette, Điều dưỡng bệnh tâm thần và sức khỏe tâm thần, Xuất bản lần thứ 2,  Nhà xuất bản Đồng Nai, 2013. 2. Trương Tuấn Anh, Điều dưỡng bệnh tâm thần và sức khỏe tâm...

 • Kỹ năng chăm sóc người bệnh bỏng (18/09/2020 08:51)

  KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH BỎNG GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TLTK: 1.Phạm,Lình P. (2009). Điều dưỡng Ngoại – tập 2. Hà Nội, Việt Nam: Nhà Xuất bản Y học. 2.Nguyễn, Cường T. (2008). Điều dưỡng Ngoại 2. Hà Nội,Việt Nam: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. 3.Trần, Tuấn N. (2008)....

 • ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN (19/07/2020 06:00)

  ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN GV: TRÂN THỊ KIM QUÝ Tài liệu tham khảo 1. Lê Văn Hồng (chủ biên). Tâm lí học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm. NXB. ĐH Quốc gia. 2. Nguyễn Thị Bích Hạnh – Trần Thị Hương. Lý luận dạy học. Khoa tâm lý giáo...

 • Định hướng nghề nghiệp (19/06/2020 07:58)

  Định hướng nghề nghiệp Gv: Trần Thị Kim Quý Tài liệu tham khảo: http://vmit.com.vn/kham-pha-tiem-nang-ban-than-dinh-huong-nghe-nghiep-tot-hon.html http://duhocpro.edu.vn/blog-thong-tin/chon-nghe/70-dieu-duong-vien-to-chat-can-thiet  

 • KỸ NĂNG BẢO QUẢN DỤNG CỤ PHÒNG PHẪU THUẬT (17/01/2020 08:24)

  KỸ NĂNG BẢO QUẢN DỤNG CỤ PHÒNG PHẪU THUẬT GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TLTK: Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa, NXB Giáo dục Hà Nội -2008. Điều dưỡng ngoại tập 1, nhà xuất bản Y học Hà Nội 2009. Điều dưỡng ngoại tập 2, nhà xuất bản Y học Hà Nội 2009.

 • KỸ NĂNG CSNB ĐINH NHỌT, ÁP XE, CHÍN MÉ (17/12/2019 11:02)

  KỸ NĂNG CSNB ĐINH NHỌT, ÁP XE, CHÍN MÉ GV: TRẦN THỊ KIM QÚY TLTK: Phạm Văn Lình, Hồ Duy Bính, Điều dưỡng ngoại – tập 2, NXB Y học, 2009. Nguyễn Tấn Cường, Điều dưỡng ngoại 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2008. Trần Ngọc Tuấn, Điều dưỡng Ngoại khoa, NXB Y Học, 2008. Trần...

 • TÌM HIỂU VỀ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI BẰNG BAO CAO SU (15/11/2019 09:07)

    TÌM HIỂU VỀ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI BẰNG BAO CAO SU GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.         Tổng cục dân số- (2017). Tài liệu tư vấn về các phương tiện tránh thai. 2.         Nguyễn Thanh Phong (2017). Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành về các biện...

 • Khái niệm và phân loại cường độ hoạt động thể lực.docx (18/10/2019 04:30)

  Khái niệm và phân loại cường độ hoạt động thể lực Gv: Trần Thị Kim Quý TLTK:   1.         Bulc, Mateja, et al. (2007). EUROPREV Guide on Promoting Health through Physical Activity: A Guide to Physical Activity Counselling in Daily Practice. 2.         Control, C.D....